تاريخ: 1396/11/04

 نشست هوش مصنوعی

نشست تخصصی هوش مصنوعی ونگاه به آینده

زمان برگزاری : 8 بهمن ماه 96

مکان : سالن همایش های اتاق ایران

ساعت : 14 الی 17 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت