تاريخ: 1396/11/02

 سمینار آموزشی بین‌المللی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت الکترونیک

این سیمنار با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی و با رویکرد توانمندسازی مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود.

زمان: 11 و 12 بهمن ماه 1396

اینجا ثبت‌نام کنید.

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت