تاريخ: 1396/10/30

 یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

زمان برگزاری : 3 الی 6 بهمن ماه سال جاری

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت