تاريخ: 1396/10/30

 ممنوعیت صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی به استانهای میسان و بصره عراق

 

ممنوعیت صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی به استانهای میسان و بصره عراق

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت