تاريخ: 1396/10/23

 فهرست شرکت‌های واجد شرایط حضور در مجمع انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت

مجمع انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت فردا یکشنبه 24 دی ماه 1396 در طبقه اول ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌شود.

در این نشست که از ساعت 10 صبح برپا می‌شود، 109 شرکت واجد شرایط حضور هستند. در فهرستی که از سوی رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به واحد امور تشکل‌های و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران ارسال شده است، اسم 109 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلامت وجود دارد.

این فهرست را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت