تاريخ: 1396/10/23

 تشکیل مجمع عمومی اتاق مشترک ایران اتریش

تشکیل مجمع عمومی اتاق مشترک ایران اتریش

زمان : 15 بهمن ماه 96 ساعت 14  در سالن اجتماعات طبقه 8 

آخرین مهلت ثبت نام : 7 اسفند 96

تلفن تماس : 85732388

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت