تاريخ: 1396/10/23

 ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی به عراق

از تاریخ 6 دی ماه 96 واردات برخی اقلام کشاورزی از قبیل کاهو، شلغم ، چغندر ، کلم و گل کلم به عراق ممنوع است

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت