تاريخ: 1396/10/23

 تور بازدید از نمایشگاه کشاورزی و دامپروری فرانسه

تور بازدید از نمایشگاه کشاورزی و دامپروری فرانسه

زمان برگزاری : 5 الی 13 اسفند ماه 96

تلفن تماس : 66439006

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت