تاريخ: 1396/10/23

 اعزام هیات تجاری بازاریابی به عراق

اعزام هیات تجاری بازاریابی به عراق 

زمان : بهمن ماه 96

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت