تاريخ: 1396/10/23

 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی غنا

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی غنا

زمان برگزاری : 9 الی 16 اسفند ماه 96

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت