تاريخ: 1396/10/23

 اولین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های معدن و صنایع معدنی غرب و جنوب غرب کشور

اولین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های معدن و صنایع معدنی غرب و جنوب غرب کشور

زمان برگزاری : 28 دی ماه الی 1 بهمن ماه 96

تلفن تماس :  33332612  061

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت