تاريخ: 1396/10/23

 نمایشگاه کاشی سنگ و سرامیک عمان- مسقط

نمایشگاه کاشی سنگ و سرامیک عمان - مسقط

زمان برگزاری : 17 الی 19 بهمن ماه 96

شماره تماس : 77470204

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت