تاريخ: 1396/10/23

 اولین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار تهران 1396

اولین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار تهران 1396 به همراه کنفرانس بین المللی فرانچایز ایران"

زمان برگزاری : 21 الی 24 دی ماه 96

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت