تاريخ: 1396/10/06

 تشکیل کمیته های مشترک

تشکیل کمیته های مشترک ، ایران و لبان، ایران سنگاپور ، ایران و تایلند ، ایران و نیجریه ، ایران و نروژ، ایران و مکزیک ، ایران و اسلواکی ، ایران و اندونزی

از کلیه اعضای اتاق بازرگانی برای عضویت در این کمیته ها دعوت می شود 

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت