تاريخ: 1396/10/05

 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 18. منابع بودجه (ویرایش اول)

مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 18. منابع بودجه (ویرایش اول) منتشر کرد.

متن این گزارش را می توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت