تاريخ: 1396/09/25

 واگذاری مغازه های بزرگترین هاپیر مارکت ساختمانی ایرانی در مسقط عمان
واگذاری مغازه های بزرگترین هاپیر مارکت ساختمانی ایرانی در مسقط عمان 

تولیدکنندگان و تجار ایرانی در زمینه صنعت ساختمان می توانند با شماره تلفن : 02142695534 و 03133932436 تماس حاصل کنند

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت