تاريخ: 1396/09/14

 بیست و یکمین نمایشگاه اینتر پلاستیکا و بسته بندی ایتالیا - مسکو روسیه

بیست و یکمین نمایشگاه اینتر پلاستیکا و بسته بندی ایتالیا

زمان برگزاری : 4 الی 8 بهمن

تلفن تماس:  88848010

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت