تاريخ: 1396/09/14

 درخواست اطلاع رسانی پذیرش هیات تجاری از قزاقستان

درخواست اطلاع رسانی پذیرش هیات تجاری از قزاقستان

هلدینگ خانه حلال قزاقستان به همراه هیاتی فعال در حوزه صنایع غذایی .دارو سازی ، عطر و لوازم پزشکی . داروهای دامپزشکی و خدمات درمانی

تاریخ : 18 الی 20 آذر ماه  

تلفن : 88917631 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت