تاريخ: 1396/09/05

  بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکار(فیداک)

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکار(فیداک)

زمان برگزاری : 25 آذر الی 9دی ماه 96

تلفن سفارت سنگال : 22619569 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت