تاريخ: 1396/09/01

 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی مادرید - اسپانیا

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی مادرید - اسپانیا

زمان برگزاری : 17 الی 20 اردی بهشت 97

تلفن تماس : 21912802

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت