تاريخ: 1396/09/01

 جلوگیری از ورود کالاهای فاقد بسته بندی و برچسب اطلاعات کامل در گمرک کویت
طبق اعلام گمرک کویت از ورود کالاهای فاقد برچسب اطلاعات کامل کالا و بسته بندی مناسب اکیدا ممانعت به عمل می آورد

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت