تاريخ: 1396/09/01

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی)و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی - اصفهان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی)و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی

 

زمان برگزاری : 29 آذر تا 2 دی ماه  96

 مکان : نمایشگاه بین المللی اصفهان

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت