تاريخ: 1396/08/27

  بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی غذایی روسیه فدراتیو

 

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی غذایی روسیه فدراتیو

زمان برگزاری : 15 الی 19 بهمن ماه 96 

محل برگزاری : اکسپو سنتر مسکو - روسیه 

تلفن : 88848010 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت