تاريخ: 1396/08/21

 فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396 

 آخرین مهلت ثبت نام : 30 آبان ماه 96

زمان برگزاری مراسم : اسفند ماه 96

تلفن تماس: 83211315 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت