تاريخ: 1396/08/17

 تشکیل مجمع عمومی موسس 8 اتاق مشترک

تشکیل مجمع عمومی موسس 8 اتاق مشترک( ایران - کویت ، ایران -آفریقای جنوبی ، ایران - تاجیکستان ، ایران - لهستان ، ایران - قطر ، ایران - اتریش ، ایران - پاکستان ، ایران - ویتنام)  برگزار می شود 

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر : 85732388 

ارسال مدارک : 88825111 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت