تاريخ: 1396/08/17

 تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی

 

 تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران و نروژ - ایران و سنگاپور - ایران و تایلند - ایران و لبنان - ایران و نیجریه 

اطلاعات بیشتر و مراحل ثبت نام با شماره تلفن 85732377  تماس حاصل شود

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت