تاريخ: 1396/08/15

 کارگاه آموزشی صادرات محصولات کشاورزی

 

 

کارگاه آموزشی صادرات محصولات کشاورزی

این دوره به زبان انگلیسی و در سطح ملی برگزار می شود

سایت : www.ihec.ir

تلفن : 02636700876 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت