تاريخ: 1396/08/07

  واگذاری سهام
سهام شرکت ، دارایی ها و جایگاه های سوخت متعلق به دولت به شرح جدول پی دی اف عرضه می کند

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت