تاريخ: 1396/08/07

 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختما در مسقط عمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختما در مسقط عمان

زمان : 21 الی 23 اسفند ماه 

تلفن : 21912905 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت