تاريخ: 1396/08/07

 اولین نمایشگاه اختصاصی و محصولات غذایی حلال ایران در کازان روسیه

اولین نمایشگاه اختصاصی و محصولات غذایی حلال ایران در کازان روسیه

زمان برگزاری : 29 آذر الی 2 دی ماه 1396

تلفن تماس : 09124585448 

بازگشت