تاريخ: 1396/08/06

 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی پروداکسپو مسکو

بیست و پنجمین نمایشگاه پروداکسپو مسکو

زمان برگزاری : 16 تا 20 بهمن ماه 1396

تلفن تماس :  22662684

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت