تاريخ: 1396/08/03

 مهلت ثبت نام در مجمع های اتاق های مشترک تا پایان آبان ماه 96

مهلت ثبت نام در مجمع های اتاق های مشترک 

مجمع هیات موسس اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کویت - ایران و ویتنام - ایران و پاکستان - ایران و قطر - ایران و اتریش و ایران و اندونزی

 شماره تماس : 85732388 

مهلت ثبت نام : پایان آبان ماه 96 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت