تاريخ: 1396/07/30

 بزرگترین نمایشگاه پوشاک و مد آسیا - هنگ کنگ

اعزام هیات تجاری به بزرگترین نمایشگاه پوشاک آسیا - هنگ کنگ 

زمان برگزاری : دی ماه 96

تلفن تماس : 051 - 37655010 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت