تاريخ: 1396/07/26

 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دوبی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دوبی

زمان برگزاری : 5 الی 8 آذر ماه 96

تلفن تماس : 031 - 32611614 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت