تاريخ: 1396/07/26

 دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال

برگزاری دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال

زمان برگزاری : دوم آذر ماه 96

تلفن تماس : 83210000 

بازگشت