تاريخ: 1396/07/22

 مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان
دعوت مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در روز یکشنبه تاریخ 23 مهر 1396 برابر با 15 اکتبر 2017 ساعت 9 صبح در هتل اوین واقع در تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام، سالن کوه نور حضور بهم رسانند. به موجب بند 2 ماده 16 اساسنامه اتاق، چنانچه در ساعت مقرر حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه حاصل نشود، با نیم ساعت انتظار جلسه مجمع با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل و رسمیت خواهد یافت.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده
1) افتتاح و تعیین حد نصاب جلسه
2) سخنرانی سخنرانان مدعو
3) درخواست تغییر / اصلاح بند 2-1 ماده 5 اساسنامه
 
لازم به ذکر است که شرکت در این جلسه صرفا با ثبت نام آنلاین از طریق لینک اعلام شده میسر است.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت iran.ahk.de/ir مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت