تاريخ: 1396/07/16

 نمایشگاه بین المللی 2017 جیتکس دوبی

پاویون ملی فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی 2017 جیتکس دوبی

زمان برگزاری :16 تا 20 مهر ماه 96 

بازگشت