تاريخ: 1396/07/10

 اعمال تخفیفات راه آهن برای حمل بار با استفاده از کانتینرهای یخچالدار

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت