تاريخ: 1396/07/10

 اعزام هیئت تجاری به تفلیس – گرجستان
همزمان با برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و گرجستان با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر ربیعی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان در نظر دارد با همکاری "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" و همکاری اجرایی هلدینگ بین المللی "متاکو - داناک"، هیئتی تجاری - اقتصادی را به سرپرستی جناب آقای دکتر سلاح ورزی، نایب رییس محترم اتاق ایران، از تاریخ 16 لغایت 19 مهر ماه سال جاری، ، به تفلیس - گرجستان اعزام نماید. از تجار و صاحبان صنایع محترم علاقمند و آشنا به تجارت با گرجستان که در زمینه ‏های کشاورزی و صنایع غذایی، زیرساخت، ساختمان، حمل و نقل، انرژی، گردشگری، پتروشیمی، محیط زیست، دارو و تجهیزات پزشکی و سرمایه گذاری ..... دارای فعالیت می باشند، دعوت بعمل می‏ آید از طریق لینک مربوطه اقدام به ثبت نام نمایند.

شرایط اعزام:

زمان برگزاری:

تاریخ رفت: 16/7/1396 (8 اکتبر 2017) تاریخ بازگشت: 19/7/1396 (11 اکتبر 2017)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن های 5-88948784 هلدینگ بین المللی متاکو-داناک (خانم صائمی - کارشناس اعزام هیئت های تجاری) یا 88346547 اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان (خانم فوقانی - دبیر اتاق) و یا 85732363 امور بین الملل اتاق ایران (خانم راسخچی - کارشناس امور بین الملل و مسئول میز گرجستان) تماس حاصل نمایید. 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت