تاريخ: 1396/06/28

 دوره آموزشی قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند

دوره آموزشی قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات 

مدت دوره : 61 ساعت آموزشی

شروع دوره : سه شنبه 18 مهر 1396

مدرس : جناب آقای زینال زاده

• کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت