تاريخ: 1396/06/28

 دوره آموزشی کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران برگزار می کند

 دوره آموزشی کارآفرینی و توسعه کسب و کار

 مدت دوره : 16 ساعت آموزشی

شروع دوره : یکشنبه 16 مهر 1396

مدرس : جناب آقاي دکتر سعید محمدي 

روزها و ساعات برگزاري دوره : یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 15 الی 19 

• کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت