تاريخ: 1396/06/22

 نمایشگاه صنایع غذایی و مصرفی قطر

نمایشگاه صنایع غذایی و مصرفی قطر

زمان برگزاری : 4 الی 7 آبان ماه 1396

سایت :  expomsr.ir

مسئول هماهنگی : سرکار خانم اسکندری

تلفن : 27697777 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت