تاريخ: 1396/06/19

 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شرق آفریقا ( کنیا - نایروبی)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شرق آفریقا ( کنیا - نایروبی)

زمان : 10 الی 12 آبان ماه 96

تلفن تماس : 031 - 32611614 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت