تاريخ: 1396/06/19

 کنفرانس نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات پزشکی مسقط عمان

اعزام هیات تجاری به مسقط

کنفرانس نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات پزشکی 

زمان : 16 الی 20 مهر ماه 96

تلفن » 22662598

سایت : expomsr.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت