تاريخ: 1396/06/19

 برگزاری نمایشگاه بازسازی سوریه

برگزاری نمایشگاه بازسازی سوریه 

28 شهریور ماه تا اول مهر ماه 96

مکان : نمایشگاه بین المللی دمشق

شرکت نوژن راد نماینده انحصاری جهت ثبت نام  

تلفن : 22393493 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت