تاريخ: 1396/06/08

 مصوبه عراق درخصوص صادرات کالاهای اهدایی و معاف از پرداخت عوارض به عراق
با تصویب‌نامه اخیر هیئت محترم وزیران کشور جمهوری عراق به استحضار می‌رساند که کلیه صادرکنندگان به عراق باید بر روی هر یک از کالاهای اهدایی و معاف از پرداخت عوارض، ضمن درج نام دریافت کننده کالا جمله «معاف از پرداخت عوارض گمرکی و غیر قابل‌فروش بودن» را به صورت کاملاً واضح و مشخص بر روی کالا ثبت کنند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت