تاريخ: 1396/06/06

 پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران(ایران مد)

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران(ایران مد)

تاریخ برگزاری : 13 الی 16 شهریور ماه 96

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن : 88921493 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت