تاريخ: 1396/06/06

 اعزام هیات تجاری به نمایشگاه مواد غذایی آلمان و نمایشگاه پزشکی مجارستان

 

 اتاق بازرگانی اردبیل : 

اعزام هیات تجاری بازاربابی به نمایشگاه مواد غذایی انوگا آلمان

و نمایشگاه دارو و تجهیزات دندان پزشکی بوداپست مجارستان و نشست در اتاق بوداپست مجارستان

 

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 5 شهریور 

تلفن : ( 045 ) 33742001  داخلی 14 اقای محمدی

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت