تاريخ: 1396/05/18

 دوره آموزش" زبان کره ای"

اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می کند

دوره آموزش "زبان کره ای "

روزهای برگزاری : شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری : 17 الی 18:30

شماره تماس : 86072675 - 9 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت