تاريخ: 1396/05/18

 آخرین مهلت ثبت نام در مجمع موسس اتاق های مشترک

آخرین مهلت ثبت نام در مجمع موسس اتاق های مشترک ایران - کویت ، ایران - ویتنام ، ایران - قطر ، ایران - سنگاپور و ایران - تایلند 30 مرداد ماه 96 می باشد.

 

 

ارسال مدارک به شماره نمابر : 88825111 

مدارک لازم :

تصویر کارت بازرگانی یا عضویت

رونوشت یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور مورد تقاضا ( اضهارنامه گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور مورد تقاضا ، مستندات ثبت شرکت در کشور مورد تقاضا و یا سوابق مشارکت در مناقصه ها )

رونوشت فیش واریزی به مبلغ 5 میلیون ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 1515115115 به نام اتاق ایران

نکته : لطفاً قبل از واریز وجه ، نسبت به تایید احراز شرایط ثبت نامی خود اطمینان حاصل کنید.

تلفن تماس : 85732388 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت